Presentation

Presentation: Department of Reverse Engineering and Additive Technologies
Presentation

Více

Publikace/Articles

Přehled publikační činnosti
Realizované rozvojové projekty
Projekty aplikovaného výzkumu

Více

Studentské projekty

Studentské projekty
Semestrální práce
Závěrečné práce

Více

Ph.D. students wanted !

Selective laser melting, 3D optical digitization, research and industrial projects.

Jsme univerzitní pracoviště orientované na služby průmyslovým partnerům.

Jsme částí Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví regionálního výzkumného a vývojového Centra NETME fungující pod Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně. Náš tým se skládá se zaměstnanců a doktorandů Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, NETME Centra a pracovníků středoevropského vědecko-výzkumného centra excelence CEITEC. Realizujeme průmyslové zakázky v oblasti optické digitalizace reálných objektů, Reverse Engineering, Rapid Prototyping a obrábění měkkých materiálů. Zajišťujeme podporu od designu přes konstrukci až po realizaci funkčních prototypů.

Upcoming events/plánované akce

no event

[CPMV_CALENDAR view="2"]