Presentation

Presentation: Department of Reverse Engineering and Additive Technologies
Presentation

Více

Publikace/Articles

Přehled publikační činnosti
Realizované rozvojové projekty
Projekty aplikovaného výzkumu

Více

Studentské projekty

Studentské projekty
Semestrální práce
Závěrečné práce

Více

Jsme univerzitní pracoviště orientované na služby průmyslovým partnerům.

Jsme částí Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví regionálního výzkumného a vývojového Centra NETME fungující pod Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně. Náš tým se skládá se zaměstnanců a doktorandů Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, NETME Centra a pracovníků středoevropského vědecko-výzkumného centra excelence CEITEC. Realizujeme průmyslové zakázky v oblasti optické digitalizace reálných objektů, Reverse Engineering, Rapid Prototyping a obrábění měkkých materiálů. Zajišťujeme podporu od designu přes konstrukci až po realizaci funkčních prototypů.