3D tisk kovů

AlSi10Mg, 316L, Alsi9Cu3...

Více

3D optická digitalizace

Inspekcí dílů, převodu skenovaných dat do CAD

Více

Galerie

Prohlédněte naše zakázky, projekty a výrobky

Více

Jsme univerzitní pracoviště orientované na služby průmyslovým partnerům.

Jsme částí Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví regionálního výzkumného a vývojového Centra NETME fungující pod Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně. Náš tým se skládá se zaměstnanců a doktorandů Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, NETME Centra a pracovníků středoevropského vědecko-výzkumného centra excelence CEITEC. Realizujeme průmyslové zakázky v výzkumné aktivity v oblasti optické digitalizace reálných objektů, reversního inženýrství a aditivní výroby. Zajišťujeme podporu od designu přes konstrukci až po realizaci funkčních prototypů.