Kontakty/Contacts

3D prohlídka

 

Presentations of Department

Adresa | Addres:

GPS:49°13'29.590"N 16°34'26.252"E

Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno
Czech Republic

Faculty of Mechanical Engineering
Brno University of Technology
Technická 2896/2
616 69 Brno
Czech Republic

Fakturační údaje | Invoicing data:

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2
616 69 Brno
IČ: 00216305
DIČ: CZ00216305

Faculty of Mechanical Engineering
Brno University of Technology
Technická 2896/2
616 69 Brno
Czech Republic
IC 00216305

doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.

Head of Dept. of Reverse Engineering and Additive Technologies
palousek@fme.vutbr.cz
+420 541 143 261

Ing. Daniel Koutný, Ph.D.

koutny@fme.vutbr.cz
+420 541 143 356

prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc.

nevrly@fme.vutbr.cz
+420 54114 3239

 

doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.

brandejs@fme.vutbr.cz
+420 541 143 254

 

Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.

koutecky@fme.vutbr.cz
+420 54114 4927

 

Ing. David Škaroupka, Ph.D.

skaroupka@fme.vutbr.cz
+420 541 14 3307, +420 541 14 4928 (Robot)

 

Ing. Aneta Zatočilová, Ph.D.

zatocilova.a@fme.vutbr.cz
+420 54114 3232,4927

 

Ph.D. students

Ing. Radek Vrána

vrana@fme.vutbr.cz
420 541 144 927
D5/470 (Technická 2, Brno 61669)