Počítačová tomografie

Zabýváme se průmyslovou počítačovou tomografií a to na úrovni základního i aplikovaného výzkumu. Našim cílem je navazovat a prohlubovat kooperaci s průmyslovou sférou a tuzemskými i zahraničními výzkumnými pracovišti. Jsme součástí projektu CEITEC.

Technologie

Zařízení GE v|tome|x L 240 je mikrofokusační systém pro počítačovou tomografii s vysokým rozlišením (micro ct) pro 3D počítačovou tomografii a 2D nedestruktivní kontrolu pomocí rentgenového záření např. odlitků, svarů, elektronických přístrojů aj.) Trojrozměrný obraz vzniká numerickou rekonstrukcí (výpočtem) z rentgenových snímků nasnímaných během otáčením objektu kolem jedné osy otáčení. Obraz je interpretován jako série řezů nebo trojrozměrný objekt.

Parametry

- 240 kV / 320 W otevřená mikrofocusační X-ray trubice
- 180 kV / 15 W nanofocusační trubice
- segmentace částí objektu podle rozdílné hustoty, statistická analýza pórů a inkluzí
- extrakce povrchu (export do CAD, porovnání geometrie s výkresem)
- metrologie (měření rozměrů a polohy i složitých a nepřístupných částí
- měření tloušťky stěny
- velikost objektů od desetin mm až po stovky mm
- maximální velikost vzorku – ø 500x800 mm (rozhodující je velikost opsaného válce),
- hmotnost 50 kg
- rozlišení typicky 1/1000 průměru vzorku