Předměty

Aditivní technologie (ZAT)

Zcela unikátně bude od akademického roku 2015/2016 zařazen do výuky předmět, ve kterém se studenti seznámí s 3D tiskem kovů. Selective laser melting je poměrně mladou technologií, které se stále častěji uplatňuje v průmyslové výrobě.