Reverse engineering

Reverse Engineering

Pojem reverzní inženýrství (dále RE) je obecně definován jako proces opačný proti běžnému inženýrskému procesu. V oblasti strojírenství je RE spojováno s technologiemi trojrozměrné digitalizace a označováno jako proces, jehož cílem je odvodit z měřeného fyzického objektu digitální model použitelný v běžných CAD systémech. Jedná se tedy o převod skenovaných polygonálních dat na data objemová nebo na plochy. Metody RE však neslouží pouze k získání digitální kopie již existujícího dílu, v současnosti jsou stále více využívány k zdokonalení vývoje výrobku a jeho výroby.

Reverzní inženýrství využívající 3D digitalizaci je nejefektivnější způsob jak získat CAD model z fyzického objektu komplexního tvaru. Digitální data mohou být využita k odstranění problémů originálního dílu, k optimalizaci designu, analýzám, inspekcím nebo pro další softwarové aplikace.
Využíváme softwary Rhinoceros (modul RhinoRevers) a Tebis, které obsahují řadu nástrojů pro splnění nejvyšších kritérií na kvalitu digitálního modelu. Rhinoceros se využívá především pro designérské modely, Tebis je CAD/CAM a RE software, který umožňuje kromě zpracování modelu také navržení obráběcího procesu a jeho simulaci. Při tvorbě modelu je třeba najít kompromis mezi hladkostí ploch a odchylkou od původního měřeného dílu. V závislosti na Vašich požadavcích jsme schopni vytvořit modely s vysokou kvalitou ploch (hladké modely s křivostním napojením ploch) nebo velmi přesné modely s odchylkami od původního dílu v řádu desetin mm.

Vstupní data pro RE mohou být dodány ve formě:
- mračna souřadných bodů (přímý výstup 3D digitalizace),
- polygonálních dat (STL),
- objemového modelu,
- plošného modelu,
- řezů,
- splajn.
Tato data mohou po RE rekonstrukci převedena do formátů čitelných v běžných CAD systémech, tj. např:
Igs (IGES), x_t (Unigraphics), prt (Pro/E), model (Catia), Rapid Prototyping (slc,stl), obj (Wavefront), vda, vrml.