Vyučované dovednosti

V rámci studia oboru Konstrukční inženýrství na Ústavu konstruování zajišťujeme výuku: